Operare la resistenza. Suppliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli XV-XVIII)/Praktiken des Widerstandes: Suppliken, Gravamina und Revolten in Europa (15.-19. Jahrhundert)