Liu, Yahui

Liu, Yahui  

Mostra records
Risultati 1 - 11 di 11 (tempo di esecuzione: 0.017 secondi).
Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
Adversarial Shape Learning for Building Extraction in VHR Remote Sensing Images 1-gen-2022 Ding, Lei; Tang, Hao; Liu, Yahui; Shi, Yilei; Bruzzone, Lorenzo
DeepCrack: A Deep Hierarchical Feature Learning Architecture for Crack Segmentation 1-gen-2019 Liu, Yahui; Yao, Jian; Lu, Xiaohu; Xie, Renping; Li, Li
Describe What to Change: A Text-guided Unsupervised Image-to-image Translation Approach 1-gen-2020 Liu, Yahui; De Nadai, Marco; Ca, Deng; Li, Huayang; Alameda-Pineda, Xavier; Sebe, Nicu; Lepri, Bruno
Efficient training of visual transformers with small-size datasets 1-gen-2021 Liu, Yahui; Sangineto, Enver; Bi, Wei; Sebe, Nicu; Lepri, Bruno; De Nadai, Marco
Gesture-to-gesture translation in the wild via category-independent conditional maps 1-gen-2019 Liu, Yahui; De Nadai, Marco; Zen, Gloria; Nicu, Sebe; Lepri, Bruno
ISF-GAN: An implicit style function for high-resolution image-to-image translation 1-gen-2023 Liu, Yahui; Chen, Yajing; Bao, Linchao; Sebe, Nicu; Lepri, Bruno; De Nadai, Marco
Multi-Oriented and Scale-Invariant License Plate Detection Based on Convolutional Neural Networks 1-gen-2019 Han, Jing; Yao, Jian; Zhao, Jiao; Tu, Jingmin; Liu, Yahui
Retrieval Guided Unsupervised Multi-domain Image to Image Translation 1-gen-2020 Gomez, Raul; Liu, Yahui; De Nadai, Marco; Karatzas, Dimosthenis; Lepri, Bruno; Sebe, Nicu
RoadNet: Learning to Comprehensively Analyze Road Networks in Complex Urban Scenes from High-Resolution Remotely Sensed Images 1-gen-2019 Liu, Yahui; Yao, Jian; Lu, Xiaohu; Xia, Menghan; Wang, Xingbo; Liu, Yuan
Semantic-Guided Inpainting Network for Complex Urban Scenes Manipulation 1-gen-2021 Ardino, Pierfrancesco; Liu, Yahui; Ricci, Elisa; Lepri, Bruno; De Nadai, Marco
Smoothing the Disentangled Latent Style Space for Unsupervised Image-to-Image Translation 1-gen-2021 Liu, Yahui; Sangineto, Enver; Chen, Yajing; Bao, Linchao; Zhang, Haoxian; Sebe, Nicu; Lepri, Bruno; Wang, Wei; De Nadai, Marco